Plinske instalacije

Plinski in oljni kotli nam omogočajo maksimalno udobje pri ogrevanju. Delovanje je popolnoma avtomatizirano.

Abram storitve

Nudimo montažo plinskih in oljnih kotlov. 

Za več informacij nas kontaktirajte.

Plin je zanesljiv in varčen vir toplotne energije z veliko tehnološkimi prednostmi. Glavne prednosti uporabe plinastih goriv za sodobno ogrevanje stanovanj in sanitarne vode so predvsem visoki izkoristki, okolju prijazno izgorevanje in konkurenčna cena.

Glede na izvor delimo pline v tri večje skupine:

  • klasični mestni plin in koksni plin z dobrim izgorevanjem
  • zemeljski plin in naftni plin. Zemeljski ali naravni plin je eno najbolj razširjenih in cenejših goriv z visokim energetskim izkoristkom. Ker pri izgorevanju tvori malo škodljivih produktov, je tudi ekološko neoporečen
  • utekočinjeni naftni plin oz. UNP (propan, propen, butan, buten), ki nastane pri predelavi zemeljskega plina ali kot stranski produkt pri proizvodnji surove nafte. Njegove prednosti sta visok izkoristek energije in neodvisnost od plinovodnega omrežja

Pri izgorevanju plina nastaja najmanj škodljivih snovi, plin ne sprošča vonja, prahu in delcev ter ne ogroža talnice, zato njegovo uporabo spodbuja tudi država. Zaradi svojih odličnih lastnosti postaja vse bolj priljubljen in mnogi ga poimenujejo kar »energent prihodnosti«.