Vodovodne instalacije in kanalizacija

Dandanes si življenja brez vode ne moremo predstavljati, zato je kakovostna vodovodna instalacija v vsakem gospodinjstvu in nasploh na vsakem objektu nujna.

Abram storitve

Poskrbimo za strokovno in natančno izvedene vodovodne instalacije od grobe instalacije do fine montaže.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Vodovodna instalacija je del objekta in jo ni mogoče na enostaven način zamenjati oziroma popraviti, zato je potreben tehten premislek o načinu izvedbe in vgrajenem materialu. Ne glede na to, ali gradite nov objekt, ali pa obnavljate starega poskrbimo za strokovno in natančno izvedene vodovodne instalacije od grobe instalacije do fine montaže. Po predhodnem ogledu ter svetovanju vam pripravimo ponudbo. 

Na področju vgradnje vodovodnih inštalacij imamo dolgoletne izkušnje, zato vam pri izvedbi svetujemo. Instalacija, ki jo izdelamo  s pomočjo  kakovostnih materialov ima življenjsko dobo vsaj 50 let.

Tudi kanalizacija sodi med pomemben del strojnih instalacij v zgradbah ter zavarovanje okolja pred onesnaženjem. S kvalitetno vgradnjo kanalizacije omogočimo v hiši hiter odtok odplak in fekalij, preden se te začnejo razkrajati.

Vgradnja kanalizacijskih cevi za odvajanje odpadnih voda mora biti premišljena in strokovno izvedena, da ne prihaja do morebitnega zastoja odplak. Dobro načrtovanje in izvedba hišne kanalizacije pa se začne pri projektiranju hiše in ustrezne pozicije prostorov. Za odvod odpadnih voda v hiši skrbi glavni vertikalni vod (lahko tudi dva), na katerega so priključeni stranski vodi, ki se nato priključijo na zunanji vod oz. sekundarno cev. Ta se na koncu priključi na primarno javno kanalizacijsko omrežje ali obstoječo greznico v kolikor javna kanalizacija še ni izvedena.